Lidia Verschoor

 Beeldend kunstenaar

wie is Lidia Verschoor? 

Amsterdam 1-11-1946

Opleiding: vrije academie en particulier onderricht

Stap binnen in mijn fantasiewereld van kleuren, lees over mijn werk en bekijk mijn kleurrijke collectie aan kunstwerken 

Mijn leven staat helemaal in het teken van de kunst.

Al mijn werken op mijn website zijn aan te klikken om ze groter te bekijken, door op de knop Galerie te klikken kunt u een keuze maken.

Facebook.com/galerielidiaverschoor

Lidia Verschoor

Visual artist

Who is Lidia Verschoor

Amsterdam 1-11-1946

Education: free academy and private education

Step into my fantasy world of colors, read about my work and view my colorful collection of works of art

My life is all about art.

All my works on my website can be clicked on to view them larger, by clicking on the Gallery button you can make a choice

Lidia Verschoor

Artiste visuel

Qui est Lidia Verschoor?

Né à Amsterdam le 1er novembre 1946

Éducation : académie d'art

Entrez dans mon monde fantastique de couleurs, découvrez mon travail et découvrez ma collection colorée d'œuvres d'art.

Ma vie est entièrement dédiée à l'art.

Toutes mes œuvres sur mon site peuvent être cliquées pour les voir en plus grand, en cliquant sur le bouton Galerie vous pouvez faire un choix.

 

 

Buitensporigheid leidt naar het paleis van de wijsheid. (William Blake)